երեւելի

երեւելի

Dasnabedian 1995: 430

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 3,20
perceptible

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԵՐԵՒԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0678 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c ա. φαινόμενος, ὀρατός, ἑπιφανής եւն. visibilis, conspicuus, illustris եւն. Որ երեւի աչաց. զգալի. յայտնի. տեսանելի. աչքի տակ ընկած. ... *Յաներեւութից… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՇԽԱՐՀ — (ի, աց.) NBH 1 0259 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 15c գ. κόσμος, οἱκουμένη mundus, orbis Տիեզերք. երկինք եւ երկիր միանգամայն՝ հանդերձ բնակչօքն. եւ իբր զանազանեալ՝ ՎԵՐԻՆ կամ ԻՄԱՆԱԼԻ կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԼԽԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0560 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c ա. ἁρχηγός, ἠγούμενος, πρῶτος, κορυφαῖος princeps, dux, capitalis, supremus Երեւելի եւ առաջին ոք յիմիք կարգի որպէս գլուխ. պարագլուխ. իշխան. աւագ. առաջնորդ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԵՒԱՆ — (յերեւան, յերեւանի.) NBH 1 0678 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ.ա. Երեւումն, եւ Երեւելի. յայտ. յայտնի. զոր օրինակ ՅԵՐԵՒԱՆ ԳԱԼ, ՀԱՆԵԼ, իբր Ի յայտ գալ, երեւիլ. յայտնել. *Բժիշկն առաւօտուն տայ զդեղն, եւ յինքն գնայ. այլ ճաշոյն յերեւան գայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԹԱՆՁՐԱՄՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0796 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 12c, 13c գ. παχύτης crassitudo (mentis), ruditas Թանձրամիտն գոլ. տխմարութիւն. *Մի՛տ դիր թանձրամտութեան առնն ... երեւելի իրաց իմն կարօտանան թանձրամիտք: Թանձրամտութիւն եւ տկարութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԹԱՓԱՆՑԻԿ — ( ) NBH 1 0801 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c Տ. ԹԱՓԱՆՑԱՆՑ. *Որ յամենեսին է, եւ ընդ ամենայն թափանցիկ: Թափանցիկ է ընդ ամենայն հրաշափառաբար: Թափանցիկ մինչեւ ցորոշումն շնչոյ եւ ոգւոյ. Կիւրղ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՍԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0905 Chronological Sequence: 6c, 11c, 12c, 13c գ. ἁκοή auditus. Գործարան լսելոյ. լսելիք. ունկն. ականջք. ականճ, անկաճ. ... *Եւ ո՛բարեբաստագոյն լսարանօք. Փիլ. իմաստն.: *Եւ ընդ լըրոյ տըգեղ բանին՝ յունակութիւն լսարանին. Յիսուս որդի.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀՌՉԱԿԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0128 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. εὑκλεής, ἑπίσημος, περιβόητος celebris, insignis, illustris, pervulgatus, decantatus. Որ ոք կամ որ ինչ ունի զհռչակ անուան կամ գովութեան. հռչակեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅԱՅՏՆԻ — (նւոյ կամ նոյ, նեաց.) NBH 2 0322 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c ա. φανερός, ἑμφανής, δῆλος , προδήλος, σαφής, γνωστός, εὕγνωστος եւն. manifestus, patens, perspicuus, notus եւն. Յայտ եղեալն. ծանուցեալ. ծանօթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆՇԱՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0435 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c, 13c, 14c գ. σημεῖον signum. կամ ա. σημαντικός significativus, index. Նշան. որպէս նպատակ կամ նշաւակ երեւելի, եւ որպէս օրինակ յայտարարօղ իրիք դիտելւոյ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔԱՋԱՅԱՅՏ — ( ) NBH 2 0986 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 14c ա. ἅριδήλος, εὕδηλος, ον . Կարի յայտնի. քաջ ծանուցեալ. պայծառ. երեւելի. հռչակեալ. *Այր քաջայայտ եւ բարձրգահ: Այր քաջայայտ եւ հանճարեղագոյն: Այր քաջ եւ երեւելի, եւ քաջայայտ ʼի մէջ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.